Jak vybrat správné úrazové pojištění a na co se zaměřit?

woman, music, fit-1867757.jpg

Pro případ úrazu se vyplatí mít úrazové pojištění. Dobu neschopnosti vám může usnadnit finanční plnění z úrazového pojištění. Zaměřme se na důležité aspekty, které se tohoto finančního produktu týkají a jak vybrat ten správný produkt.

Pro koho je úrazové pojištění určeno  

Úrazové pojištění je vhodné pro každého. Důležitý je rozsah pojištění. Úrazové pojistky mohou zahrnovat trvalé následkypřípad smrti v důsledku úrazu, jiná tělesná poškození i kombinace zmiňovaných situací. Nezletilé osoby pojišťuje zákonný zástupce. Různé druhy pojišťoven nabízí produkty pro pojištění nejmenších dětí. Složité je pojistit osoby ve vyšším věku, zejména osoby starší 75 let.

Pojistit lze:

 • jednotlivce
 • rodinu 
 • zájmovou organizaci
 • skupinu dětí
 • zaměstnance firmy
 • jinou skupinu osob

Pojištění je tedy vhodné pro ty, co chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků, nebo současně chtějí mít také garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu.

Kdy nastává plnění z úrazové pojistky 

Většinou je zapotřebí ukončit šetření daného úrazu, které se ho týká. Vyšší plnění se tradičně týká případů s trvalými následky a uznání invalidního stavu. Většina pojistek obsahuje i výplatu pro případ smrti v důsledku úrazu. V některých případech můžete čekat na výplatu pojistného plnění i několik měsíců či let. V mnoha případech se čeká třeba na konečnou výši trvalých následků.

Vyplácení pojistného plnění  

Určitě je dobré vědět, jakým způsobem jsou vypláceny finanční částky vyplývající z konkrétní pojistky. U trvalých následků se vyplácí vždy určité procento z celkové pojistné částky. V případě úmrtí v důsledku úrazu je vyplacena kompletně celá sjednaná částka. Při ukončení pojistky k vyplacení nedochází. Forma výplaty může být jednorázová, nebo vyplácená formou opakovaných výplat.

Důležité je připojištění  

Ke každému úrazovému pojištění lze sjednat doplňkové pojistky, které se vztahují k určitým specifickým situacím. Aktuálně se jedná třeba o onemocnění covid-19. Výhodné jsou i asistenční služby, nebo plnění při pobytu v nemocnici v době nemoci, která se netýká úrazu. Vhodné je i pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobíte buď vy, nebo osoby vám blízké, třeba vaše děti.

Výhody úrazové pojistky

 • garance pojistné částky v pojistné smlouvě
 • možnost rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou volitelných připojištění
 • možnost změny nastavení pojištění a rozsahu zvolené pojistné ochrany

Nevýhody úrazové pojistky

 • nelze zhodnotit zaplacené peníze, jde o pojištění možnosti úrazu 
 • zaplacené pojistné si nelze odečíst z daňového základu.

Srovnejte si více produktů  

Každá z pojišťoven má své produkty oceněny jinak a liší se platby a výše pojistného krytí. Můžete si sice porovnat různé pojistky online, ale poradce vám ušetří čas s obíháním bank a pojišťoven, pomůže vám při výpočtu správných hodnot, vybere správnou kombinaci pojištění a přizpůsobí cenu individuálně každému klientovi. 

Shopping Basket