Rizikové skupiny u životního pojištění. Máte tu správnou?

Rizikové skupin jednotlivých pojišťoven – úrazová pojistka

Úrazové pojištění funguje jako finanční ochrana v případě zranění. Sjednat si jej mohou dospělé osoby i nezletilí prostřednictvím svého zákonného zástupce. Cena úrazového pojištění se odvíjí od míry rizikovosti. Cílem je nalézt pojišťovnu, pro kterou jste nejméně rizikoví.

Zařazení do rizikové skupiny

Každá pojišťovna má své vlastní třídění do rizikových skupin. Kritériem pro zařazení klienta do jedné ze skupin je práce a také jeho koníčky. Některé velmi rizikové klienty není možné pojistit, protože jejich zájmy jsou příliš rizikové.

Skupiny u jednotlivých pojišťoven

Současně není legislativně stanovené rozdělení do rizikových skupin a každá pojišťovna si stanovuje svá vlastní kritéria. Pro příklad zde uvedeme tři rizikové skupiny a jejich zástupce, na kterých se pojišťovny ve většině případů shodnou:

1. Riziková skupina

Zaměstnání mimo výrobní oblast, kde převažuje administrativní nebo pouze jemná manuální činnost. (Administrativní pracovníci, výpočtáři, konstruktéři, umělci, soudci, právníci, švadleny,…)

2. Riziková skupina

Povolání ve výrobní oblasti s převahou manuální práce, kde hrozí zvýšené riziko úrazu. (Dělníci, skladníci, policisté, kuchaři, zedníci, pokrývači,…)

3. Riziková skupina

Osoby s velmi rizikovou prací nebo sportovní činnosti s vysokým rizikem úrazu. (Hasiči, lesní dělníci, piloti ultralevých letadel, seskoky padákem,…)

Jak najít nejlepší cenu

Můžete samozřejmě oslovit jednotlivé pojišťovny a nechat si připravit cenovou nabídku. Nebo oslovte nás a my vám zdarma uděláme kalkulaci, která vám ihned odpoví, kterou pojišťovnu zvolit. Tento krok vám sníží cenu pojistky a ušetří spoustu času.

Shopping Basket